STUDIUM REWALORYZACJI BYŁEJ ELEKTROWNI TRAMWAJOWEJ

LOKALIZACJA:

Warszawa, kwartał między ulicami: Przyokopową, Towarową, Grzybowską. Warszawa

INWESTOR:

 Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki

PROJEKTANT GENERALNY - AUTOR:

Andrzej M. CHOŁDZYŃSKI, Architekt

WSPÓŁPRACA PROJKETOWA:

Architekci: Bogumił Kidziak, Artur Chołdzyński

OPIS PROJEKTU:

Kwartał, który miał być poddany rewaloryzacji znajduję się pomiędzy ulicami Przyokopową, Towarową i Grzybowską. W trakcie prac projektowych poddano analizie trzy różne wersje zabudowy tego terenu. Zdaniem projektantów najkorzystniejsze rozwiązanie przestrzenne uzyskano w wersji zabudowy niskiej mającej  za referencję wysokość elektrowni tramwajowej. W tej wersji  budynek elektrowni wraz z przyległa zabudową tworzą pretekst do rozszerzenia zabudowy w tymże gabarycie na cały kwartał, a równocześnie umożliwia strategię działania typową dla zasad klasycznej urbanistyki metropolitalnej tj. umożliwia wydzielenie budynków na osobnych działkach i operowanie tworzywem typu ulica, dom, plac.

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:

Wersja I –– 42 030 m²                                       Wersja II –– 30 830 m²                                   Wersja III –– 39 440 m²

ROK:
2003